Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Slagwerkschool Brok, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20073877, inzake het verzorgen van slagwerk- en muzieklessen en het bezoeken van de website www.slagwerkschoolbrok.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Slagwerkschool Brok door middel van het klantensysteem van Slagwerkschool Brok en de verwerkingen via onze website www.slagwerkschoolbrok.nl.

Slagwerkschool Brok respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Slagwerkschool Brok. U dient zich er van bewust te zijn dat Slagwerkschool Brok niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere site, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere websites te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zicht aanmeldt voor de diensten van Slagwerkschool Brok, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Slagwerkschool Brok en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen door Slagwerkschool Brok worden gebruikt om u te informeren over de diensten van Slagwerkschool Brok. Uw emailadres zal slecht voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Deze toestemming kunt u ten alle tijden intrekken. Tevens worden deze gegevens gebruikt ter facturatie van de door u gebruikte dienst(en).

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Slagwerkschool Brok. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Slagwerkschool Brok.

U heeft ten alle tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via info@slagwerkschoolbrok.nl.

Bewaartermijn
Slagwerkschool Brok bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.